Jak se u nás slavilo MDŽ za socialismu

MDŽ, neboli Mezinárodní den žen, se v našich končinách téměř neslaví, respektive se slaví jen okrajově. Hlavním důvodem je bezesporu především to, že se před sametovou revolucí za socialismu slavilo zcela velkolepě, prakticky povinně a hlavně za vším stála komunistická propaganda a agitace. Právě to Čechům tento svátek s největší pravděpodobností znechutilo natolik, že mu téměř nevěnují pozornost, ačkoliv je v mnoha zemích po celém světě bez ohledu na politickou situaci poměrně populární.

Jak se u nás slavilo MDŽ za socialismu

A jak to tedy skutečně vypadalo? MDŽ bylo za socialismu společně s Prvním májem nejdůležitějším svátkem roku, a to přinejmenším z pohledu vládnoucí třídy. Oslavy byly celostátní, olbřímí a víceméně povinné. Navzdory všeobecným proklamacím nešlo o svátek žen, který by je měl vyzdvihovat a snažit se prosadit jejich rovnoprávnost. Fakticky šlo jen o propagandu režimu, čehož si sice všichni byli vědomi, ale nic s tím nemohli udělat.

Pakliže bychom měli náplň Mezinárodního dne žen u nás za socialismu popsat ve třech bodech, byly by to tyto: ženám se dávaly v obřím počtu rudé karafiáty, muži se ve večerních a nočních hodinách velmi silně intoxikovali alkoholickými nápoji a reprezentanti režimu na všech pozicích měli všude možně propagandistické, prázdné a nudné projevy.

Rysy oslav Mezinárodního dne žen za socialismu

Rysy oslav Mezinárodního dne žen za socialismu

  • Ačkoliv se jednalo o svátek, nebyl ve skutečnosti dnem volna
  • Večer 7. března před MDŽ se skupina zvolených zasloužilých soudružek potkala na Pražském hradě se samotným prezidentem a dalšími vysoce postavenými představiteli socialistického zřízení u nás
  • První rudý karafiát každá žena dostala nejpozději při příchodu do práce
  • V zaměstnání společně s karafiátem ženy zpravidla dostávaly také symbolické dárky od ROH (punčochy, ručníky, mýdla a podobně)
  • Již v práci si zaměstnankyně musely vyslechnout první plytký projev dne
  • Druhý a podobně přínosný projev potom následoval po práci v nějakém společenském sále typicky pod hlavičkou Národního výboru
  • Ve večerních hodinách do společenského sálu dorazili také muži, kteří Mezinárodní den žen oslavili nezřízenou konzumací alkoholických nápojů všeho druhu